den 17 april 2021

Bredbandstjänster Företag

Med en bredbandsanslutning från SavMAN så finns hela Internets utbud att välja på och SavMAN ger er redskapet för att kunna använda dessa. Vissa tjänster är mer lämpade att använda över Internet och andra är mer lämpade att producera lokalt. Därför producerar SavMAN vissa tjänster eller använder partners som gör detta lokalt.

Våra huvudsakliga tjänster är nätaccess, Internetaccess, punkt-till-punkt förbindelser. Därutöver finns en mängd tjänster att utnyttja  som kan spara stora pengar.
 

Punkt-till-punkt förbindelse

på en egen Fiberförbindelse s.k. svartfiber. Denna typ av förbindelse är den enda passiva typen och finns endast på fiber. Ni får ett helt eget fiberpar mellan två önskade punkter i vårt nät. Ni aktiverar själva fiberparet genom att ansluta lämplig utrustning. Detta är en punkt till punkt-förbindelse
 

Nätaccess

är nödvändig för alla övriga tjänster. Med denna kopplas ni in i vårt nät.
 

Internetaccess

är så nödvändigt för de flesta tjänster idag att det knappt är en egen tjänst längre. Den ger tillgång till hela Internets utbud med den bandbredd ni valt. Vi erbjuder idag bandbredder upp till 1000Mbps, dubbelriktad kapacitet. Alltså lika mycket för uppladdning som nedladdning. Högre bandbredder kommer sannolikt att införas i vårt tjänsteutbud i framtiden.
 

Punkt-Till-Punkt

förbindelse ger anslutning mellan två punkter i vårt nät. Det kan vara mellan ett företags olika fastigheter eller mellan företaget och hemmakontoret. Man kan då använda det så att hemmakontoret kopplas samman med företaget med en högre bandbredd för åtkomst av de olika datasystemen och att man använder företagets Internetaccess även från hemmakontoret.
 

IP-telefoni

innebär att företagets telefoner ringer via internet istället för via koppartrådar. Överföringen av samtalen sker därmed helt digitalt baserat på ett Internetprotokoll, därav namnet IP. Centrex är en centralplacerad operatörsväxel. Funktionerna i operatörsväxeln säljs som enskilda tjänster där varje företag själv kan välja tjänsterna och hur dessa skall nyttjas. Tillsammans får man IP-Centrex, en växel anpassad till det moderna företagets kommunikationsbehov.

IP-telefoni är i de flesta fall betydligt billigare inte bara i samtalsavgifter utan även genom att man inte behöver någon lokal fysisk växel där man skall betala både för växeln som sådan och för serviceavtal på den. Man kan naturligtvis flytta med sig sina telefonnummer genom s.k. portering. Vid IP-telefoni kan man i de flesta fall välja mellan att använda sina gamla telefoner, via en adapter, eller nya s.k. IP-telefoner där man oftast får en mängd nya funktioner.

IP-telefonin levereras av valfri telefonioperatör, kontakta dom för att kontrollera leveransmöjligheten. Teletek är ett alternativ och levererar till både företag och privatpersoner.
 

Därutöver finns en mängd tjänster

som dom vanliga för hemsida, epost och egen domän. Men också mer avancerade som lagring av data hos tjänsteleverantören så man inte behöver tänka på sin backup. Andra typer av tjänster kan vara att man har hela sin drift hos en tjänsteleverantör eller gå hela vägen ut och även ha sina program hos tjänsteleverantören. Man kan då budgetera med en fast kostnad för sina datorer och program och man slipper bekymra sig om licenser, uppdateringar, drift, säkerhet och backup.
Vi samarbetar med JSC som levererar alla dessa tjänster.