den 20 mars 2019

Historik

Kort historik och fakta om Savman AB

Bolaget bildades år 2001. Bolagets säte är Sävsjö. Bolagets firma är SavMAN AB och dess organisationsnummer 556490-9439. Bolagsordningen antogs 2001-04-19 och godkändes av komunfullmäktige 2001-05-21.

Savman AB har sedan bildandet ägts till 70% av Sävsjö kommun och till 30% av Sävsjö Energi AB. Under december 2003 förvärvade Sävsjö kommun samtliga aktier i bolaget från Sävsjö Energi AB. Nu äger Sävsjö kommun från 2003-12-18 bolaget till 100%.

Under 2003 har byggnationen av ett ortsammanbindande nät genomförts. Utbyggnaden har färdigställts till Vrigstad, Stockaryd och till Rörvik. De första privatkunderna och företagen som kopplades till nätet utanför Sävsjö tätort återfinns i Stockaryd, detta skedde i slutet av november. Utbyggnaden sker i två delar; ortsammanbindande nät och aktiv utrustning.

Utbyggnaden har skett som en entreprenad åt Sävsjö kommun, som är projektägare. Medfinansiärer till Sävsjö kommun i projektet är EU mål 2 södra, Länsstyrelsen och SavMAN AB.

Nu kan vi erbjuda anslutning till nätet via optisk fiber eller med radioLAN. RadioLAN är en så kallad trådlös anslutning. Gemensamt för båda anslutningsformerna är att den geografiska utbredningen är begränsad till Sävsjö kommun. Vi följer teknikutvecklingen och har tagit nya tekniker i drift som t.ex. radiotekniken WIMAX..
 

Affärsidé

Savman mål är, att verka för att ge samtliga företag, offentliga förvaltningar och privatpersoner möjlighet till bredbandskommunikation genom leverans av tekniklösningar och tjänster.
 

Styrelseledamöter

Ordinarie ledamöter:
Linus Anderås Ordförande (ersättare Samuel Bengtsson)
Tommy Trofast vice Ordförande (ersättare Eije Johansson)
Mikael Sterner (ersättare Göran Häll)

Sune Johansson (ersättare Helena Gill)
Petra Olsson (ersättare Niclas Swanberg)