den 23 september 2018

Beställning radiolanavtal privat

Stopp för nya radioanslutningar!
Vi är tvungna att tillfälligt stoppa beställningar av nya radioanslutningar.
I radiosammanhang så finns bara ett begränsat antal tillåtna frekvenser/kanaler att använda. Först och främst tekniskt, men också lagligt. Vi har i dagsläget använt alla dessa fullt ut och kan därför inte ta emot fler beställningar för tillfället. Vi jobbar med detta för att se hur det kan lösas i framtiden. Särskilt trångt är det i Sävsjö tätort.

Stoppet gäller all typ av radioabonnemang. Befintliga abonnemang fortsätter som vanligt, men det går inte att göra några förändringar under stopptiden som byte av bandbredd, flytt eller överlåtelse.

Stopptider:
Stockaryd, Rörvik och Vrigstad: t.o.m. 2018-01-31
Sävsjö: tills vidare, vi uppdaterar så snart vi vet mera

Inga beställningar kan tas emot förrän stopptiden för resp. ort upphört.