den 17 april 2021

Godkännande avtal

Jag beställer enligt ovanstående och försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta. Jag försäkrar också att jag tagit del av vid tid för beställningen gällande tjänstebeskrivning och avtalsvillkor samt förbinder mig att följa dessa. Jag godkänner också att inlämnade personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för fullgörande av beställning. Denna beställning är giltig först efter det att SavMAN AB skriftligen har bekräftat beställningen.