den 15 december 2018

För närvarande pågår utbyggnad av fiber i följande landsbygdsområden:

På landsbygden jobbar vi, om möjligt, ihop med de aktuella byalagen. Kontaktpersoner finns utsedda av byalagen.

  • Applehult 2018
  • Sunnerby  2018
  • Allsarp-Söndra 2018
  • Örsby-Norra Ljunga 2018
  • Vallsjön 2018
  • Nordanskog 2019
  • Gettersryd 2019
  • Boda Kvarn 2019
  • Komstad 2019