den 30 mars 2020

För närvarande pågår utbyggnad av fiber i följande landsbygdsområden:

På landsbygden jobbar vi, om möjligt, ihop med de aktuella byalagen. Kontaktpersoner finns utsedda av byalagen.
 

  • Applehult 2018 Klart
  • Sunnerby  2018 Klart
  • Allsarp-Söndra 2018 Klart
  • Örsby-Norra Ljunga 2018 Klart
  • Vallsjön 2018 Klart
  • Gettersryd 2019 Klart
  • Boda Kvarn 2019 Klart
  • Komstad 2019 Klart
  • Nordanskog 2019 Klart
  • Redeby - Rickelstorp 2019 - 2020 Pågående