den 21 januari 2019

Planerad och pågående utbyggnad av fiber sker i alla tätorter

Vi håller på att bygga, eller planerar att bygga, enligt följande tabell:


  • Rörvik 2018
  • Stockaryd  2018
  • Vrigstad 2018 - 2019
  • Sävsjö 2019 - 2020
Den byggnation av fiber som sker i tätorterna nu är resultatet av den lyckade kampanj vi hade December 2017 - Februari 2018. Beställningar som inkommer efter kampanjperiodens slut byggs så snart som möjligt, efter att kampanjens byggnation är klar.