den 17 april 2021

Planerad och pågående utbyggnad av fiber sker i alla tätorter

Vi håller på att bygga, planerar att bygga eller har redan byggt, enligt följande tabell:

 

  • Rörvik 2018 Klart
  • Stockaryd  2018 Klart
  • Vrigstad 2018 - 2019 Klart
  • Sävsjö 2019 - 2020 Klart
Den byggnation av fiber som sker i tätorterna nu är resultatet av den lyckade kampanj vi hade December 2017 - Februari 2018. Beställningar som inkommit efter kampanjperiodens slut, byggs så snart som möjligt och vanligen i de s.k. uppsamlingsheat vi har. Ett till två per år. Man kan dock inte gå före de redan beställda anslutningarna i kampanjen, som ännu inte är byggda.
 
Nu när kampanjen är över så är beställningsförfarandet som vanligt. Beställ här: https://www.savman.se/Privat/Best%C3%A4llning/Fiber