den 17 april 2021

Fiberanslutning

Med fiberanslutning kan du välja upp till 300 Mbps.


Beställ här!

Nätanslutning    

SavMAN levererar enbart nätanslutning av fibertyp.

Nätanslutningen är nödvändig för att du skall kunna ha tjänster som t.ex. Internet. Man kan jämföra det med en väg. Ju bättre väg, dessto snabbare och fler bilar kan köra samtidigt på den. En fiber skulle i den här jämförelsen vara en mycket stor motorväg.

En fiber har inga kända begränsningar utan kan leverera alla kända nuvarande och framtida tjänster.  Man kan utan problem ha SavMAN:s f.n. högsta bandbredd på 1000Mbps/1Gbps (finns fr.o.m. 190101)samtidigt med TV och telefoni och snart sagt alla de tjänster som finns tillgängliga nu och i framtiden.