den 17 april 2021

Inga kända störningar

 

2021-03-08 13:05-13:45 Företag med dynamisk ip-adress, silverabonnemang samt vissa kunder i flerfamiljshus, med fast bredband dock ej via fiber, har haft störningar under 40 minuter angiven tid. Felet är avhjälpt 13:45 som angivet. Om det inte kommit igång efter detta så starta i första hand om (gör tillfälligt strömlös) er egen router då det sannolikt är DHCP-klienten i denna som behöver en omstart.

 

Planerat arbete och underhåll
(Efter steg 3 är underhållsarbetet slutfört)

 

Steg 3: 2021-05-06 23:00 - 2021-05-07 06:00  Natten mellan torsdag den 6:e maj och fredag den 7:maj kommer nödvändigt underhållsarbete att utföras i SavMAN:s nät. Detta kan påverka tjänster, helt eller delvis, kortare eller längre perioder under angiven tid.

Steg 2: 2021-05-03 00:00-06:00  Natten mellan söndag den 2:e maj och måndag den 3:e maj kommer nödvändigt underhållsarbete att utföras i SavMAN:s nät. Detta kan påverka tjänster, helt eller delvis, kortare eller längre perioder under angiven tid.
Steg 1, klart: 2021-03-29 00:00-06:00  Natten mellan söndag den 28 mars och måndag den 29 mars kommer nödvändigt underhållsarbete att utföras i SavMAN:s nät. Detta kan påverka tjänster, helt eller delvis, kortare eller längre perioder under angiven tid.

 

Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support.