den 20 mars 2019

Inga kända störningar


 

Under perioden januari - mars 2019 sker löpande underhållsarbete med bl.a. utbyte av s.k. accessroutrar. Detta för att möjliggöra för alla fiberkunder att kunna välja våra högsta bandbredder 300Mbps och den nya 1000Mbps. Vi räknar inte med några störningar p.g.a. detta. detta arbete sker vardagar dagtid och avser kunder med fiberanslutning in i villa/lägenhet.


Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support.