den 23 oktober 2018

Inga kända störningar.


Planerat driftunderhåll


Planerat underhåll i E.ONs elnät i Hetserydsområdet
Tisdagen den 16 oktober mellan kl 08:00 - 10:00
har E.ON planerat driftavbrott på sina elleveranser i Hetserydsområdet. SavMANs fiberkunder, som är kopplade till vår nod i området, kan därför komma att påverkas med störningar på leverans av våra tjänster.

 

Planerat underhåll av fiber i Stockaryd
Söndagen den 28 oktober mellan kl 08:00 - 18:00
görs underhåll på en fiberkabel som skadats. Kunder i Stockaryd med kringland kan komma att påverkas av detta med en eller flera driftstörningar under angiven tid. Driftstörningarna bör bli kortvariga, men såväl längd på störningar som exakt tidpunkt för dessa, går ej att förutsäga. Detta gäller även hyreshus såväl som radioanslutna kunder i Stockaryd då radiobaserna ansluts via denna fiber.De kunder som kan vara påverkade meddelas även skriftligen senast en vecka innan det planerade underhållet.

 

Planerad uppgradering av centrala system i SavMAN:s nät
Söndagen den 28 oktober mellan kl 08:00 - 18:00
görs en uppgradering i centrala system, som gör att företag med silverabonnemang tilldelas nya ip-adresser. Detta innebär inte något problem för de flesta. Men om man har system som kräver en och samma ip-adress, som t.ex. ip-telefoni och vissa VPN, så kan man behöva uppdatera systemen med den nya ip-adressen. Är ni osäkra på hur era system fungerar så kontakta er leverantör av dessa tjänster.


Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support.