den 22 maj 2019

2019-03-29

En radiobas i Rörvik är trasig. Det innebär att kunder med radioanslutning i Rörvik kan uppleva störningar i Internetleveransen. Felsökning pågår.


I övrigt inga kända störningar


2019-03-26 12:00
Tele2 har en stor avgrävning av fiber i Stockholm som påverkar större delen av södra Sverige inkl SavMAN:s nät. Felavhjälpning pågår men de har ännu inte meddelat någon beräknad tid för avhjälpt problem. Det yttrar sig i att Internet är långsammare än vanligt, i vissa fall mycket långsammare.

27/3 kl. 20:40   Tele2 meddelar nu att kabelfelet är nu avhjälpt och det innebär att Internet ska fungera som vanligt igen.


 

2019-03-28 Arbetet med utbyte av accessroutrar är nu avslutat.
Under perioden januari - mars 2019 sker löpande underhållsarbete med bl.a. utbyte av s.k. accessroutrar. Detta för att möjliggöra för alla fiberkunder att kunna välja våra högsta bandbredder 300Mbps och den nya 1000Mbps. Vi räknar inte med några störningar p.g.a. detta. detta arbete sker vardagar dagtid och avser kunder med fiberanslutning in i villa/lägenhet.


Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support.