den 19 november 2019

Inga kända störningar

 

2019-10-16 10:00 - 12:30

Akut åtgärd behöver utföras i Savmans centrala utrustningar under onsdag förmiddag. Detta kan orsaka korta störningar i internettrafiken. Beräknas vara klart vid 12:30

 

2019-10-16 07:30
Eon har störningar i sin elleverans i södra änen av Sävsjö kommun, upp mot Stockaryd. Det innebär att när reservkraft i noder är slut så kan våra kunder få störningar i sin Internetleverans även om dom själva inte hör till kunderna som har elavbrott.Eon har inte angett någon klartid. Titta på deras driftstatus för att få uppdaterad information om detta.

 

2019-10-24 00:01 - 06:00

Planerat underhåll. Under denna natt kommer uppgradering av centrala system att äga rum. Det kan påverka Internet för samtliga kunder men är begränsat till omkring 30 minuter som infaller under angiven tid. 
 

2019-10-25 09:00 - 11:30
Planerat underhåll av Eons elnät i Gigaryd fredag 25/10 09:00-11:30 SavMAN. Eon, elnätsägaren, utför arbeten som kan påverka strömförsörjningen till vår tekniknod i Gigaryd/Sävsjö kommun. Beroende på längden av störningen så kan tjänster som Internet till våra kunder ev. påverkas under angiven tid.

 

 

Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support.