den 26 maj 2018

Driftstörning Vrigstad Lundbyområdet

20180521 - 20180523 Omkoppling- och underhållsarbete kan medföra kortare avbrott i Internetleveransen. KabelTV-tjänsten påverkas inte.  


Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig egen utrustning. Om du kör trådlöst så prova att ansluta din dator med en kabel direkt till vår utrustning utan att gå via din egen router. Om problemet kvarstår så ber vi dig återkomma till vår kundtjänst eller support. 
I övrigt inga kända driftstörningar