SavMAN

Inga kända driftstörningar.   Planerade arbeten och underhållInga planerade arbeten.Servicefönster, då åtgärder kan göras som ej anges ovan, är första måndagen i varje månad kl. 00:00 – 04:00Vid internetproblem är första åtgärd att starta om din router och övrig...

Pågående och Planerad utbyggnad i tätort

Pågående och Planerad utbyggnad på landsbygd