SavMAN

I övrigt inga kända driftstörningar. Vecka 38-40 Under dessa veckor pågår arbeten i Sävebos fastighetsbestånd för ny operatör av TV och Internet. Kortare och längre störningar i tjänsteutbudet kan då förekomma. För uppdateringar och frågor om detta kontakta den nya...

Pågående och Planerad utbyggnad i tätort

Pågående och Planerad utbyggnad på landsbygd