SavMAN

Inga kända störningar Driftstörning 2021-10-14 Företag och vissa hyreshus i Stockaryd, Rörvik och Vrigstad. Felet är identifierat till en skadad fiberkabelstam. Felavhjälpning pågår. 2021-10-14 12:05 Vrigstad är i normal drift igen. 2021-10-14 12.25 Rörvik och...

Pågående och Planerad utbyggnad i tätort

Pågående och Planerad utbyggnad på landsbygd